“Нүүдэлчин монгол цахим сүлжээ ковидын эсрэг хамтдаа тэмцэнэ” төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ

Орчин үеийн дэвшилтэт технологи цахим сүлжээг ашиглан малчдын нийгмийн тулгамдсан асуудлаар цахим хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, санал асуулга явуулах, мэдээлэл солилцох урсгалыг сайжруулах зорилгоор уг төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслийн удирдагч, аймгийн Засаг даргын орон тооны бус Зөвлөх Л.Лхагвасүрэн малчдад чиглэсэн дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалттай төсөл хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх чиглэлээр сүүлийн 5 жил судалгаа хийсэн байна. Дорнод аймаг улсын хэмжээнд дээрх төслийг хэрэгжүүлж буй 2 дахь аймаг бөгөөд бүх сум, багт хүрэх юм.Төслийг амжилттай хэрэгжүүлснээр:

  • Цахим сүлжээний хамтран ажиллаж буй хамтын сүлжээ үүсэх
  • Малчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд идэвхитэй оролцох сүлжээг бий болгох
  • Малчдын хүүхдийн сурах орчин, боловсролын хүртээмж сайжрах
  • Мэдээллийy хоёр талдаа урсгал, сүлжээ сайжрах
  • Төрийн бодлого шийдвэрт малчдын зүгээс өөрсдийн дуу хоолойг хүргэдэг болох
  • Малчдын хүүхдийн сурах орчин, боловсролын хүртээмж сайжрах
  • Мэдээллийг урсгал, сүлжээ сайжрах
  • Төрийн бодлого шийдвэрт малчдын зүгээс өөрсдийн дуу хоолойг хүргэдэг болох
  • Малчид хамтран малын түүхий эд, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг борлуулах

Ковид-19 цар тахлын үед уг төсөл хэрэгжиж эхэлж байгаа бөгөөд сумдын Эрүүл мэндийн төвд тус бүр иж бүрэн хамгаалалтын хувцас, амны хаалт, гар ариутгагч зэрэг шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээлгэн өглөө.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *