Түгээмэл
асуулт & хариулт

Нүүдэлчин Монгол цахим сүлжээ нь олон нийтэд нээлттэй, малчдыг мэдээллээр хангах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн мэдлэг боловсрол, хүмүүжлийн сэдэвт контент бүтээхээр ажиллаж байна.

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 4-р баг, Зүүн хойд Азийн байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн судалгааны төвд байрлан ажиллаж байна.

Бидэнд боловсрол, хөдөө аж ахуйн нэмүү өртөг шингээх сүлжээ, байгаль орчин, эрүүл мэндийн чиглэлд сайн дурын болон мэргэжлийн хүмүүс хэрэгтэй байгаа.

Үгүй. Та хаана ч байсан манай үйлчилгээг үнэ төлбөргүйгээр авах боломжтой. Та http://enomad.mn/ болон https://www.facebook.com/enomad.mn/ хаягуудаар орж бидний ажилтай танилцаарай.

Та бидэнтэй сошиал хаягуудаар болон цахим шуудангаар холбогдох бүрэн боломжтой.